Met elkaar maken we plastic, blik en drinkpakken recycleklaar!

Maak je gemeente recycleklaar

Afval scheiden is goed. Afval recycleklaar aanbieden is beter. Met de campagne Recycleklaar moedig je inwoners in jouw gemeente aan om nog meer plastic, blik en drinkpakken te scheiden. Ontdek op deze pagina de campagnemogelijkheden voor jouw gemeente. Doe je mee?

Waarom deze campagne?

Met de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 maakten de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Verpact nieuwe afspraken over de acceptatie en vergoeding van het ingezamelde plastic. Ook is afgesproken om, op verzoek van veel gemeenten, een nieuwe campagne aan te bieden om de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsmateriaal opnieuw onder de aandacht te brengen.

De campagne Recycleklaar is de afgelopen maanden ontwikkeld onder aansturing van de werkgroep communicatie van het Platform Ketenoptimalisatie. In deze werkgroep werkten VNG, NVRD,  Milieu Centraal, ROVA, het ministerie van I&W en Verpact samen aan de campagne die inwoners op een luchtige manier aanspoort nog meer verpakkingsafval zorgvuldig te scheiden.

In plaats van een instructieve boodschap over wat wel of niet bij het plastic mag, is gekozen voor een positieve, inspirerende toonzetting. In plaats van regels, worden er gemakkelijk toe te passen handelingen aangereikt: maak het los en schraap, schud of knijp het leeg. Dan is je verpakking recycleklaar.

Voor jou: kant-en-klare middelen

Haal het meest uit je campagne

Lees de handleiding
Foto Haal het meest uit je campagne

We zijn goed bezig

Ja, natuurlijk!
79 %

Het verhaal achter de campagne

Foto Het verhaal achter de campagne
Lees meer

Haal het meest uit je campagne

Lees de handleiding
Foto Haal het meest uit je campagne

Het verhaal achter de campagne

Foto Het verhaal achter de campagne
Lees meer

We zijn goed bezig

Ja, natuurlijk!
79 %