Zeg het maar, wat is wel en niet recycleklaar?

PMD & PBD wel-niet lijsten

Landelijke wel/niet lijst helpt inwoners bij afvalscheiding PMD/PBD

De meeste consumenten doen hun best om hun afval goed te scheiden, maar vinden dit lastig omdat er zo veel verschillende soorten afval zijn. Het is voor inwoners bij de inzameling van PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons) niet altijd logisch wat er wel in niet in de zak of bak mag. Dit leidt dit tot vervuiling in afvalstroom, die daardoor slechter of zelfs helemaal niet meer te recyclen is. Gemeenten en inzameldiensten komen daarom met een nieuwe wel/niet lijst voor hun inwoners, die meer duidelijkheid moet bieden.

De lijst is opgesteld door het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) in samenwerking met Milieu Centraal, VANG- HHA, HVC, Omrin en NVRD. Het PKO verwacht dat de lijst inwoners helpt om hun afval goed te scheiden. Hierdoor kan er meer worden gerecycled en blijven waardevolle grondstoffen behouden, die weer kunnen worden gebruikt voor nieuwe verpakkingen en producten. Je kunt de lijsten hier downloaden als PDF of open bestand (zelf te bewerken).

Door onder andere nieuwe toepassingen van deze materialen en technologische ontwikkelingen in de sortering en verwerking is deze wel/niet-lijst aan verandering onderhevig. Dit kan leiden tot een aangescherpte wel/niet-lijst per 2025.

Beschikbare lijsten